Sådan kommer du i kontakt med os

HUSET på HORSEAGER er Lejre Kommunes socialpsykiatriske tilbud til borgerne. Kommunen har forpligtelse til at udføre opsøgende arbejde, tilbyde et værested med aktiviteter samt give mulighed for personlig støtte til mennesker med psykiske problemer. Nogle af tilbudene og aktiviteterne skal du visiteres til. Kontakt os eller en sagsbehandler, hvis du er interesseret i konkrete tilbud eller ønsker mere information.

Horseager 15B, 4330 Hvalsø