Velkommen til Huset Horseager

HUSET HORSEAGER er et kommunalt tilbud for dig, der har psykiske problemer i form af krise, angst, længerevarendesindslidelse eller psykiske problemer, som også giver dig sociale vanskeligheder.

Det kan være kriser opstået i forbindelse med alvorlige problemer i familien, sygdom eller andet.

Det kan være du oplever angst for at være blandt andre mennesker, eller at du føler det uoverstigeligt at tage dig sammen til at komme i gang.

Det kan også være, at du er usikker på, hvordan du håndterer psykotiske oplevelser.

Det er også et tilbud for dig, der har psykiske problemer og samtidig et misbrug. I HUSET HORSEAGER er vi en gruppe medarbejdere, som har faglige og personlige kompetencer til at støtte mennesker med psykiske problemer i at håndtere såvel hverdagslivets udfordringer som personlige kriser.

I medarbejdergruppen indgår også mennesker med egen erfaring med psykiske lidelser.

HUSET HORSEAGER har en recovery-orienteret tilgang. Vi arbejder ud fra erfaringer fra mennesker, der er "kommet sig" af en psykisk lidelse, hvor bl.a. håb og andre mennesker er væstentlige faktorer.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov.

Huset Horseager har en række tilbud, hvor du kan deltage i en kortere eller længere periode - alt efter behov.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk