Tilbud i Huset Horseager

Vi har en række tilbud, der spænder bredt inden for vores arbejdsområder - lige fra ungegrupper, terapigrupper, familiesamtaler og mandegrupper til kreativt værksted og motionsklub.

Links til undersider

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk