Aktiviteten

Som bruger af Aktiviteten er det vigtigt for os , at man oplever dagen som meningsfuld. For at opnå dette har vi en pædagogisk tilgang og forståelse, som lægger vægt på gensidig respekt, rummelighed, dialog, samarbejde og medindflydelse.

Aktivitetens fysiske rammer er lyse venlige lokaler med højt til loftet og masser af muligheder for alverdens aktiviteter. Udover en hyggelig terrasse i forbindelse med sansehaven består udendørsarealerne af bålplads, urtehave og drivhus.

Aktiviteten ligger i landlige omgivelser lidt udenfor Roskilde og hører organisatorisk til under Solvang. Borgere visiteret efter §104 har sammen med stedets 32 beboere mulighed for at benytte Aktivitetens mangeartede tilbud.

Aktivitetens åbningstider ligger fra mandag til fredag fra 9.30-15.30 og med en månedlig caféaften. Aktiviteten har i løbet af året enkelte lukkedage i forbindelse med supervision, temadage, kurser og lignende og lukker den sidste onsdag i hver måned kl. 13.00.

Aktiviteterne

Blomster

Formålet i Aktiviteten er, blandt mange ting, at blive udfordret, stimuleret og inspireret. Ved at komme i Aktiviteten får man mulighed for et miljøskift og masser af socialt samvær og fællesskab.

Alle der kommer i Aktiviteten deltager efter egne ressourcer, kompetencer, behov og energiniveau. Vi forventer, at man tager ansvar for og er medskaber af egen dag og liv. Derfor vil det være godt, hvis man kan bidrage med ideer. I Aktiviteten ligger vi vægt på processen fremfor produktet og kvalitet fremfor kvantitet.

Der er i Aktiviteten plads til den enkelte borger, ligesom vi ikke går af vejen for at bruge vores lattermuskler. I Aktiviteten er der naturligvis mulighed for at være - være sig selv og være til stede - det vigtigste er dog at du møder op.

Aktiviteten kan, blandt andet tilbyde:

 

 

 • Socialt samvær fx jeg danner aftale, at høre musik, læse avis, spille billard eller bordtennis samt bruge en computer.
 • Årstidsbestemte kropslige og sanselige udfordringer fx i form af bevægelse i en hal (vinter) eller ordne sanse og urtehaven (sommer).
 • Mulighed for at være skabende i et kreativt værksted.

Ind i mellem kan man få kulturelle oplevelser fx i form af museumsbesøg, foredrag, musik eller udstillinger.

I Aktiviteten er vi meget åbne for nye input, og hvad der er oppe i tiden. F.eks er aktiviteterne årstidsbestemt, ligesom der er nogle enkelte pejlemærker krydret med årets traditioner.

Der er egenbetaling for materialer, fortæring og ture.

Månedens aktiviteter

Haven

Aktiviteten i marts 2019


Fredag 1/3: Seniorshop kl 10 – se opslag

Mandag 4/3: Fastelavn – se opslag
Tirsdag 5/3: ”Musikpatruljen” på Horseager kl. 9.45 – 12.30. Motionstur kl. 13.00
Onsdag 6/3: Loppemøde – se opslag

FERIE 7/3 – 14/3

Fredag 15/3: Vi henter loppesager på KARA kl. 10.00

Mandag 18/3: Indkøb til Madklub
Tirsdag 19/3: ”Musikpatruljen” på Horseager kl. 9.45 – 12.30. Motionstur kl. 13.00
Onsdag 20/3: Madklub – se opslag
Torsdag 21/3: Svømning kl. 13.30. Musik og Dans kl. 19.00
Fredag 22/3: Vi henter loppesager på KARA kl. 10.00

Mandag 25/3: Fodbold kl. 14.30 – 16.00
Tirsdag 26/3: Præst kl. 10.30. Motionstur kl. 13.00
Onsdag 27/3: Fællessang kl. 10.00
Torsdag 28/3: Svømning kl. 13.30. Musik og Dans kl. 19.00
Fredag 29/3: Vi henter loppesager på KARA kl. 10.00

 

Mvh. Aktiviteten

Forventninger

Rapsmark

Det kan man forvente af os: 

 • Oplevelsen af at være noget værd
 • Udgangspunktet er brugerens ønsker, ressourcer, kompetencer og behov
 • Respekt for til og fravalg
 • Døråbner for nye oplevelser og muligheder
 • At vi i samarbejde får tingene til at ske

 Det forventer vi af brugeren:

 • At man udviser respekt
 • Accept af forskelligheder
 • At man byder ind med de forudsætninger, man har
 • At man er opmærksom på, at give besked om fremmøde
 • At man er med til at sætte en dagsorden