Aktiviteten

Som bruger af Aktiviteten er det vigtigt for os , at man oplever dagen som meningsfuld. For at opnå dette har vi en pædagogisk tilgang og forståelse, som lægger vægt på gensidig respekt, rummelighed, dialog, samarbejde og medindflydelse.

Aktivitetens fysiske rammer er lyse venlige lokaler med højt til loftet og masser af muligheder for alverdens aktiviteter. Udover en hyggelig terrasse i forbindelse med sansehaven består udendørsarealerne af bålplads, urtehave og drivhus.

Aktiviteten ligger i landlige omgivelser lidt udenfor Roskilde og hører organisatorisk til under Solvang. Borgere visiteret efter §104 har sammen med stedets 32 beboere mulighed for at benytte Aktivitetens mangeartede tilbud.

Aktivitetens åbningstider ligger fra mandag til fredag fra 9.30-15.30 og med en månedlig caféaften. Aktiviteten har i løbet af året enkelte lukkedage i forbindelse med supervision, temadage, kurser og lignende og lukker den sidste onsdag i hver måned kl. 13.00.

Aktiviteterne

Blomster

The purpose of the activity is, among many things, to be challenged, stimulated and inspired. By joining the Activity you will have the opportunity to change your environment and enjoy socializing and fellowship.

Everyone who comes in the Activity participates in their own resources, competencies, needs and energy levels. Vi forventer, at man tager ansvar for og er medskaber af egen dag og liv. Therefore, it would be good if you could contribute ideas. I The activity is based on the process rather than the product and quality rather than quantity.

There is the Activity room for the individual user and there is of course an opportunity to be - be yourself and be present - the most important thing is that you meet up.

Aktivitet kan, among other things offer:

 • Socialt samvær fx jeg danner aftale, at høre musik, læse avis, spille billard eller bordtennis samt bruge en computer.
 • Årstidsbestemte kropslige og sanselige udfordringer fx i form af bevægelse i en hal (vinter) eller ordne sanse og urtehaven (sommer).
 • Mulighed for at være skabende i et kreativt værksted.

Ind i mellem kan man få kulturelle oplevelser fx i form af museumsbesøg, foredrag, musik eller udstillinger.

I Aktiviteten er vi meget åbne for nye input, og hvad der er oppe i tiden. F.eks er aktiviteterne årstidsbestemt, ligesom der er nogle enkelte pejlemærker krydret med årets traditioner.

Der er egenbetaling for materialer, fortæring og ture.

Månedens aktiviteter

Haven

                                    Sommerferie uge 26-27-28

 

Forventninger

Rapsmark

Det kan man forvente af os: 

 • Oplevelsen af at være noget værd
 • Udgangspunktet er brugerens ønsker, ressourcer, kompetencer og behov
 • Respekt for til og fravalg
 • Døråbner for nye oplevelser og muligheder
 • At vi i samarbejde får tingene til at ske

 Det forventer vi af brugeren:

 • At man udviser respekt
 • Accept af forskelligheder
 • At man byder ind med de forudsætninger, man har
 • At man er opmærksom på, at give besked om fremmøde
 • At man er med til at sætte en dagsorden