Aktiviteten

Aktiviteten

Som bruger af Aktiviteten er det vigtigt for os, at man oplever dagen som meningsfuld. For at opnå dette har vi en pædagogisk tilgang og forståelse, som lægger vægt på gensidig respekt, rummelighed, dialog, samarbejde og medindflydelse.
Aktivitetens fysiske rammer er lyse venlige lokaler med højt til loftet og masser af muligheder for alverdens aktiviteter. Udover en hyggelig terrasse i forbindelse med sansehaven består udendørsarealerne af bålplads, urtehave og stor plæne med plads til boldspil o.a.
Aktiviteten ligger i landlige omgivelser lidt udenfor Roskilde og hører organisatorisk til under Solvang. Borgere visiteret efter §104 har sammen med stedets 32 beboere mulighed for at benytte Aktivitetens mangeartede tilbud.
Aktivitetens åbningstider er:

Mandag: 8.00 – 16.00
Tirsdag: 8.00 – 15.00
Onsdag: 8.00 – 15.00
Torsdag:13.00 – 21.00
Fredag: 8.00 – 15.00

Herudover er Aktiviteten åben hver 4. weekend, hvor der bl.a. afholdes caféaften.
Aktiviteten har lukket på helligdage, og i løbet af året enkelte lukkedage i forbindelse med temadage, kurser og lignende.

- Aktiviteterne
Formålet i Aktiviteten er, blandt mange ting, at blive udfordret, stimuleret og inspireret. Ved at komme i Aktiviteten får man mulighed for et miljøskift og masser af socialt samvær og fællesskab.
Alle der kommer i Aktiviteten deltager efter egne ressourcer, kompetencer, behov og energiniveau. Det forventes, at man tager ansvar for - og er medskaber af - egen dag og liv. Beboernes ideer og input til indhold er derfor meget vigtig, og der afholdes inspirationsmøder 2 gange årligt, hvor beboerne kommer med idéer til nye tiltag, aktiviteter, og ture ud af huset. I Aktiviteten lægges der vægt på processen fremfor produktet, og kvalitet fremfor kvantitet.
Der er i Aktiviteten plads til den enkelte borger, ligesom vi ikke går af vejen for at bruge vores lattermuskler. I Aktiviteten er der plads til at være - være sig selv og være til stede - det vigtigste er dog at du møder op.

Aktiviteten tilbyder en lang række kropslige og sanselige udfordringer:

• Spille (og lytte til) musik
• Billard, bordtennis, bordfodbold, konsol-spil
• Svømmehal (om sommeren tager vi til stranden)
• Fodbold på banerne i Kr. Hyllinge
• Motionstur i naturskønne omgivelser
• At lære at bruge computer/internet på brugerniveau
• Madklub, hvor vi laver lækker og inspirerende mad, med gode økologiske råvarer
• Ordne sanse- og urtehaven (sommer)
• Mulighed for at være skabende i et kreativt værksted
• … og meget andet!

Ind i mellem kan man få kulturelle oplevelser, f.eks. i form af museumsbesøg, foredrag, koncert, eller udstillinger.
I Aktiviteten er vi meget åbne for nye input, og hvad der er oppe i tiden. Men årets højtider og traditioner vægtes også højt.
Der er som udgangspunkt egenbetaling for materialer, fortæring og ture (entré).

 

Aktiviteterne

Blomster

Formålet i Aktiviteten er, blandt mange ting, at blive udfordret, stimuleret og inspireret. Ved at komme i Aktiviteten får man mulighed for et miljøskift og masser af socialt samvær og fællesskab.

Alle der kommer i Aktiviteten deltager efter egne ressourcer, kompetencer, behov og energiniveau. Vi forventer, at man tager ansvar for og er medskaber af egen dag og liv. Derfor vil det være godt, hvis man kan bidrage med ideer. I Aktiviteten ligger vi vægt på processen fremfor produktet og kvalitet fremfor kvantitet.

Der er i Aktiviteten plads til den enkelte borger, ligesom vi ikke går af vejen for at bruge vores lattermuskler. I Aktiviteten er der naturligvis mulighed for at være - være sig selv og være til stede - det vigtigste er dog at du møder op.

Aktiviteten kan, blandt andet tilbyde:

 

 

  • Socialt samvær fx jeg danner aftale, at høre musik, læse avis, spille billard eller bordtennis samt bruge en computer.
  • Årstidsbestemte kropslige og sanselige udfordringer fx i form af bevægelse i en hal (vinter) eller ordne sanse og urtehaven (sommer).
  • Mulighed for at være skabende i et kreativt værksted.

Ind i mellem kan man få kulturelle oplevelser fx i form af museumsbesøg, foredrag, musik eller udstillinger.

I Aktiviteten er vi meget åbne for nye input, og hvad der er oppe i tiden. F.eks er aktiviteterne årstidsbestemt, ligesom der er nogle enkelte pejlemærker krydret med årets traditioner.

Der er egenbetaling for materialer, fortæring og ture.

Månedens aktiviteter

Haven

Aktiviteten i marts 2020 

Søndag 1/3: Caféaften – se opslag

Tirsdag 3/3: ”Musikpatruljen” på Horseager kl. 9.45 – 12.30 -Motionstur kl. 13.00
Onsdag 4/3: Beboermøde – se opslag
Torsdag 5/3: Svømning kl. 13.30 - Musik og Dans kl. 19.00
Fredag 6/3: Forberedelser til loppemarked

Mandag 9/3: Vi henter loppesager på ARGO kl. 10.00
Tirsdag 10/3: ”Musikpatruljen” på Horseager kl. 9.45 – 12.30 - Motionstur kl. 13.00
Onsdag 11/3: Forberedelser til loppemarked
Torsdag 12/3: Svømning kl. 13.30 - Musik og Dans kl. 19.00
Fredag 13/3: Forberedelser til loppemarked

Mandag 16/3: Vi henter loppesager på ARGO kl. 10.00
Tirsdag 17/3: ”Musikpatruljen” på Horseager kl. 9.45 – 12.30 - Motionstur kl. 13.00
Onsdag 18/3: Madklub – se opslag
Torsdag 19/3: Svømning kl. 13.30 - Musik og Dans kl. 19.00
Fredag 20/3: Seniorshop kl 10.00 - 12.00 – se opslag

Mandag 23/3: Vi henter loppesager på ARGO kl. 10.00
Tirsdag 24/3: ”Musikpatruljen” på Horseager kl. 9.45 – 12.30 - Motionstur kl. 13.00
Onsdag 25/3: Forberedelser til loppemarked
Torsdag 26/3: Svømning kl. 13.30 - Musik og Dans kl. 19.00

Lørdag 28/3: Caféaften – se opslag
Søndag 29/3: Vi spiller musik med Horseager

Tirsdag 31/3: Gudstjeneste kl. 10.30 - Motionstur kl. 13.00

MVH: Aktiviteten  

 

Forventninger

Rapsmark

- Forventninger

Det kan man forvente af os:

• Oplevelsen af at være noget værd
• Udgangspunktet er brugerens ønsker, ressourcer, kompetencer og behov
• Respekt for til- og fravalg
• Døråbner for nye oplevelser og muligheder
• At vi i samarbejde får tingene til at ske

Det forventer vi af brugeren:

• At man udviser respekt
• Accept af forskelligheder
• At man byder ind med de forudsætninger, som man har
• At man giver besked om fremmøde
• At man er med til at sætte en dagsorden