Aktiviteterne

Blomster

The purpose of the activity is, among many things, to be challenged, stimulated and inspired. By joining the Activity you will have the opportunity to change your environment and enjoy socializing and fellowship.

Everyone who comes in the Activity participates in their own resources, competencies, needs and energy levels. Vi forventer, at man tager ansvar for og er medskaber af egen dag og liv. Therefore, it would be good if you could contribute ideas. I The activity is based on the process rather than the product and quality rather than quantity.

There is the Activity room for the individual user and there is of course an opportunity to be - be yourself and be present - the most important thing is that you meet up.

Aktivitet kan, among other things offer:

  • Socialt samvær fx jeg danner aftale, at høre musik, læse avis, spille billard eller bordtennis samt bruge en computer.
  • Årstidsbestemte kropslige og sanselige udfordringer fx i form af bevægelse i en hal (vinter) eller ordne sanse og urtehaven (sommer).
  • Mulighed for at være skabende i et kreativt værksted.

Ind i mellem kan man få kulturelle oplevelser fx i form af museumsbesøg, foredrag, musik eller udstillinger.

I Aktiviteten er vi meget åbne for nye input, og hvad der er oppe i tiden. F.eks er aktiviteterne årstidsbestemt, ligesom der er nogle enkelte pejlemærker krydret med årets traditioner.

Der er egenbetaling for materialer, fortæring og ture.