Forventninger

Rapsmark

Det kan man forvente af os: 

  • Oplevelsen af at være noget værd
  • Udgangspunktet er brugerens ønsker, ressourcer, kompetencer og behov
  • Respekt for til og fravalg
  • Døråbner for nye oplevelser og muligheder
  • At vi i samarbejde får tingene til at ske

 Det forventer vi af brugeren:

  • At man udviser respekt
  • Accept af forskelligheder
  • At man byder ind med de forudsætninger, man har
  • At man er opmærksom på, at give besked om fremmøde
  • At man er med til at sætte en dagsorden