Forventninger

Rapsmark

- Forventninger

Det kan man forvente af os:

• Oplevelsen af at være noget værd
• Udgangspunktet er brugerens ønsker, ressourcer, kompetencer og behov
• Respekt for til- og fravalg
• Døråbner for nye oplevelser og muligheder
• At vi i samarbejde får tingene til at ske

Det forventer vi af brugeren:

• At man udviser respekt
• Accept af forskelligheder
• At man byder ind med de forudsætninger, som man har
• At man giver besked om fremmøde
• At man er med til at sætte en dagsorden