Leve- og bomiljøerne

Når man bor på Solvang, får man tilknyttet en kontaktperson, der hjælper og støtter i dagligdagen og man vil sammen udarbejde en individuel pædagogisk handleplan.

Som beboer deltager man i de almindelige daglige funktionsområder som indkøb, madlavning herunder udarbejdelse af madplaner, rengøring, døgnrytme, økonomi, fritidsaktiviteter m.v. udfra de ressourcer og kompetencer man har.

Leve- bomiljøerne arrangerer i løbet af året forskellige ture ud af huset, tilrettelagt i et samarbejde med beboerne, udfra deres ønsker.

Vi holder beboermøder i leve- bomiljøerne en gang om måneden og beboermøder for hele Solvang fire gange om året. Så man er som beboer med til at definere, hvad der skal ske på Solvang og i leve- bomiljøerne for eksempel, aktiviteter, fester, nyanskaffelser og meget andet.

Solvangs botilbud er rent fysisk placeret i det samme hus, men er inddelt i 2 leve- bomiljøer, bestående af henholdsvis Solvang Syd med 18 beboere og Solvang Nord har 14 beboere. Fælles for alle leve- bomiljøerne er, at de har et fællesområde med køkken og stue.