Arbejdsplads

Solvang er en værdibaseret ledet arbejdsplads. Der lægges stor vægt på den tværfaglige samarbejdsform og brug af de forskellige faglige og personlige kompetencer. Det er en arbejdsplads, der har fokus på "den gode arbejdsplads" og hvor ordene respekt, etik og værdighed er i højsædet.

Solvang har pt. 46 ansatte, som indgår i en døgnbemanding. Faggrupperne fordeler sig på social- og sundhedsassistenter, pædagoger, medhjælpere, samt rengøring og administration.

Solvang er under konstant udvikling og går stærkt ind for nytænkning og udvikling. Senest har vi haft medarbejdere, som har deltaget på en uddannelse om dobbeltdiagnoser.  Endvidere har Solvang uddannede praktikvejledere, så vi er en arbejdsplads, der kan modtage pædagogstuderende samt social og sundhedsassistent elever.

Da vores filosofi er, at det altid nytter, er målet, at Solvangs beboere, opnår en så høj grad af selvforvaltning, at de kan leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv defineret af den pågældende person selv. Vi understøtter denne filosofi med den kognitive tilgang, hvorfor størstedelen af Solvangs personale har gennemgået den et-årige kognitive uddannelse på Sct. Hans.