Værdier

Svampe

De fem overordnede værdier for Solvang: 

 1. Værdighed og respekt for den enkelte beboer
 2. Tæt samarbejde og åben dialog mellem beboere, pårørende og medarbejdere
 3. Omsorg, nærvær og aktivitet
 4. Den udfordrende og udviklende arbejdsplads
 5. God planlægning og tilrettelæggelse

Værdi nr. 1
Værdighed og respekt for den enkelte beboer

Herved forstår vi at:

 • Beboeren bevarer sin værdighed
 • Personalet respektere beboernes privatliv og indgår i en ligeværdig dialog
 • Beboerne inddrages i beslutninger vedrørende deres eget liv
 • Personalet respekterer beboernes individuelle behov og livsindhold med særlig opmærksomhed på de svageste beboere
 • Beboerne har medindflydelse på det der sker på Solvang

Værdi nr. 2
Tæt samarbejde og åben dialog mellem beboere, pårørende og medarbejdere

Herved forstår vi at:

 • Beboere, pårørende og medarbejdere har en ligeværdig dialog
 • Beboere, pårørende og medarbejdere overholder aftaler
 • opretholde loyalitet overfor beslutninger
 • et højt informationsniveau mellem beboere, pårørende og medarbejdere
 • Pårørende og gæster føler sig velkomne på Solvang

Værdi nr. 3
Omsorg - nærvær - aktivitet

Herved forstår vi at:

 • Der udføres omsorgsfuld, faglig og kompetent indsats overfor beboerne
 • Den enkelte beboers sociale netværk understøttes og fastholdes
 • Der er et varieret tilbud af aktiviteter, der skal understøtte den enkeltes aktivitets- og udfoldelsesmulighed
 • Beboeren har mulighed for at holde sig i form og videreudvikle egne færdigheder
 • Der er mulighed for samvær med beboere, pårørende og medarbejdere

Værdi nr. 4
Den udfordrende og udviklende arbejdsplads

Herved forstår vi at:

 • Personalet arbejder efter fælles mål og i overensstemmelse med Solvangs værdigrundlag
 • Personalet respekterer hinandens arbejde og forskelligheder, såvel i den enkelte gruppe, som på tværs af grupperne
 • Der er mulighed for personlig og faglig udvikling
 • Alle ansatte har et ansvar for at dygtiggøre sig
 • Arbejdsmiljøet prioriteres højt med fokus på trivsel og sikkerhed 

Værdi nr. 5
God planlægning og tilrettelæggelse

Herved forstår vi at:

 • Der er fleksibilitet i forbindelse med arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning
 • Der er balance mellem ressourcer, tid og opgaver
 • Personalet er til stede i nuet
 • Beboerne meddeler ændringer hurtigst muligt
 • Ændringer meddeles straks til beboeren med en begrundelse

Værdigrundlagets betydning
I hverdagen vil vi bruge værdierne som grundlag

 • For enhver relation beboere, pårørende og medarbejdere imellem
 • For udvikling af medarbejderne
 • For ansættelser på Solvang
 • For beslutninger på Solvang