Vision og grundlag

Solsikke

At skabe en god og værdig hverdag, så Solvang er et attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.

Vi har angivet en vision, der fortæller om:

  • En idealtilstand vi gerne vil nå
  • Et idégrundlag, der angiver, hvorfor vi egentlig er her (vores opgave)
  • Et værdigrundlag, der udtrykker de værdier vi ønsker at arbejde ud fra.

På Solvang ønsker vi, at der arbejdes ud fra et fælles værdigrundlag, der afspejler, hvad vi syntes, der skal lægges vægt på i dagligdagen. Værdigrundlaget er udarbejdet i en proces, hvor beboere, pårørende og medarbejdere har været inddraget og bidraget til det opstillede værdigrundlag og forståelsen heraf. Desuden har vi et ønske om, at både beboere, pårørende og medarbejdere deltager i og påvirker Solvangs udvikling.

Dette skal sikre

  • At beboerne får mere indflydelse og medbestemmelse på Solvang
  • At udvikle et godt samarbejde mellem beboere, pårørende og medarbejdere
  • At medabejderne får større ansvar, kompetence og flere handlemuligheder

Det er vores håb, at visionen, idé- og værdigrundlaget bliver til nytte, når alle parter skal omsætte det skrevne til handling og dermed vil få betydning for hverdagen på Solvang.

Idègrundlag

Ved idégrundlaget forstår vi en stillingtagen til Solvangs eksistensberettigelse - hvorfor er vi her egentligt og hvilke opgaver skal vi løse?

Idégrundlaget for Solvang: Solvangs opgave er at udføre og udvikle ydelser af høj kvalitet tilpasset den enkelte beboer.

Værdigrundlag - de fem værdier på Solvang

Solvangs værdigrundlag udtrykker de værdier, som beboere, pårørende og medarbejdere ønsker bliver lagt til grund for beslutninger og som vi ønsker fremmet i forhold til at bo, gæste og arbejde på Solvang. Værdier, som vi ønsker at leve og styre efter i hverdagen.