Team bostøtte

Bostøtte tilbuddet er et kommunalt tilbud til dig, der har psykiske problemer

Bostøtte tilbud til Psykisk handicappede

Bostøtte tilbuddet er et kommunalt tilbud til dig, der har psykiske problemer i form af krise, angst, længerevarende sindslidelse eller psykiske problemer, som også giver dig sociale vanskeligheder. Det kan være kriser opstået i familien, sygdom eller andet. Det kan være du oplever angst for at være blandt andre mennesker eller at du føler det uoverstigeligt at tage dig sammen til at komme i gang. Det kan også være, at du er usikker på hvordan du håndterer psykotiske oplevelser. Det er også et tilbud for dig, der har psykiske problemer og samtidig et misbrug.

Støtte -og kontaktperson er et tilbud om personlig støtte, hvis du har psykiske og/eller sociale vanskeligheder.Det kan være, at du i kortere eller længere perioder har behov for hjælp til at udvikle eller genfinde færdigheder eller har brug for støtte og omsorg.De konkrete behov og indholdet i støtten aftales mellem dig og kontaktpersonen, som er et team af støtte -og kontaktpersoner.

Links til undersider

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk